• Tiếng Việt
  • English
  • 日本語
  • 简体中文
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Video tiêu biểu

Bản Đồ

Đóng Góp (1)

Vì sự bình yên đạo tâm của Phật tử với tâm nguyện là một tu sĩ phật giáo muôn thuở: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư phật”, Viên Giác Thiền Tự, với hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm "Hiểu & Thương" phổ độ chúng sanh, từ…