Phật Giáo Việt Nam

Ngọn Nến Lung Linh

Ngọn Nến Lung Linh

Written By: Super User | Published: Tháng 11-15-2011 | Category: Kinh Điển
Tagged Under:

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer. Quam duis ligula viverra. Vitae turpis elementum donec massa at vitae tor...

Phasellus eu metus fusce Tincidunt interdum vivamus Posuere ornare vulputate sit erat ad et quam in. Nonummy dignissim suspendisse tincidunt diam sit ipsum poten...

Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát

Written By: Super User | Published: Tháng 11-15-2011 | Category: Phật Pháp
Tagged Under:

Hôm nay, 19/02 Âm lịch là ngày tưởng niệm Bồ Tát Quán Âm, hãy cùng đọc sự tích của Ngài để hiểu rõ về vị Bồ Tát với tâm đại bi vô lượng bao trùm tam thiên đại thiên thế giới....

Hôm nay, 19/02 Âm lịch là ngày tưởng niệm Bồ Tát Quán Âm, hãy cùng đọc sự tích của Ngài để hiểu rõ về vị Bồ Tát với tâm đại bi vô lượng bao trùm tam thiên đại thiên...

Công Hạnh Quan Âm

Công Hạnh Quan Âm

Written By: Super User | Published: Tháng 2-15-2011 | Category: Phật Pháp
Tagged Under:

Ngày xửa ngày xưa, có một người trải qua vô lượng kiếp hành Bồ tát đạo vì lợi ích chúng sinh nên siêng năng, tinh tấn tu hành. Cứ như thế nhiều kiếp ngài chịu thống khổ trong sinh tử luân hồi để hành Bồ tát đạo, đến kiếp chót Bồ tát đầu tha...

Ngày xửa ngày xưa, có một người trải qua vô lượng kiếp hành Bồ tát đạo vì lợi ích chúng sinh nên siêng năng, tinh tấn tu hành. Cứ như thế nhiều kiếp ngài chịu thống...

Chia Cơm Sẽ Áo

Chia Cơm Sẽ Áo

Written By: Super User | Published: Tháng 3-15-2012 | Category: Kinh Điển
Tagged Under:

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer. Quam duis ligula viverra. Vitae turpis elementum donec massa at vitae tor...

Phasellus eu metus fusce Tincidunt interdum vivamus Posuere ornare vulputate sit erat ad et quam in. Nonummy dignissim suspendisse tincidunt diam sit ipsum poten...

Chốn Sơn Bồng

Chốn Sơn Bồng

Written By: Super User | Published: Tháng 11-15-2011 | Category: Kinh Điển
Tagged Under:

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer. Quam duis ligula viverra. Vitae turpis elementum donec massa at vitae tor...

Phasellus eu metus fusce Tincidunt interdum vivamus Posuere ornare vulputate sit erat ad et quam in. Nonummy dignissim suspendisse tincidunt diam sit ipsum poten...

Hạnh Kham Nhẫn

Hạnh Kham Nhẫn

Written By: Super User | Published: Tháng 4-03-2017 | Category: Phật Pháp
Tagged Under:

Đạo Phật dạy ta cần phải nhận diện và chuyển hóa cơn sân giận. Khi ta giận ai mình có thể nói cho đối phương biết ta đang bực tức, không hài lòng về họ. Ta có nỗi khổ, niềm đau riêng của mình nên cần phải trình bày một cách chân tình và thậ...

Đạo Phật dạy ta cần phải nhận diện và chuyển hóa cơn sân giận. Khi ta giận ai mình có thể nói cho đối phương biết ta đang bực tức, không hài lòng về họ. Ta có nỗi kh...

Máy Chùa Xưa

Máy Chùa Xưa

Written By: Super User | Published: Tháng 11-15-2011 | Category: Kinh Điển
Tagged Under:

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer. Quam duis ligula viverra. Vitae turpis elementum donec massa at vitae tor...

Phasellus eu metus fusce Tincidunt interdum vivamus Posuere ornare vulputate sit erat ad et quam in. Nonummy dignissim suspendisse tincidunt diam sit ipsum poten...

Nẻo Đường Đời

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer...

Giữ gìn giới hạnh

Người cư sĩ tại gia sau khi phát tâm quy y Tam bảo nương tựa Phật pháp Tăng, phát nguyện dứt ác làm lành và gìn giữ năm điều đạo đức, như thế gọi là người Phật tử có...

Chú Lăng Nghiêm

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer...

Kết Nối Yêu Thương

Chúng ta thường phải biết rằng, cách thức cho quan trọng hơn là của cho; và ta nên cho cái cần câu hay là cho con cá? Cho con cá thì mọi người sẽ ăn hết và bắt đầu x...

Pháp Môn Niệm Phật

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer...

Viên Giác Thiền Môn

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer consectetuer...

Gia tài bậc Thánh

Thành thật là một đức tính cao quý có giá trị trong đời sống hằng ngày, nếu sau này các bạn lớn khôn có nhà cao cửa rộng, có quyền uy thế lực, giàu có sang trọng mà ...

Sống Và Chết

Có một ông vua muốn được trường sinh bất tử nên đến cầu xin một nhà tâm linh chỉ cho cách sống không già, không chết. Nhà tâm linh nói rằng, “thưa đại vương, không c...

Hiểu Biết Cuộc Đời

Niềm vui cũng từ chính mình mà có, nỗi buồn cũng từ trái tim mà ra, để rồi chúng ta mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, mà biết cách bảo vệ mình cho tốt, ...

Pháp Môn

Hội Hoa Đăng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Pháp Môn Niệm Phật

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Hạng Nguyện Bồ Tát

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Viên Giác

Khánh Đảng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Nghi Thức

Tình Thương Vô Bờ

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Chốn Sơn Bồng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Nghi Thức

Mừng Khánh Thành

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Viên Giác

Lá Lành Đùm Lá Rách

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Hạnh Kham Nhẫn

Đạo Phật dạy ta cần phải nhận diện và chuyển hóa cơn sân giận. Khi ta giận ai mình có thể nói cho đối phương biết ta đang bực tức,...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Viên Giác Thiện Đường

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Tìm Về Bến Giác

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Đài Quan Âm

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Nghi Thức

Con Đường Giác Ngộ

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Kết Nối Yêu Thương

Chúng ta thường phải biết rằng, cách thức cho quan trọng hơn là của cho; và ta nên cho cái cần câu hay là cho con cá? Cho con cá t...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Gia tài bậc Thánh

Thành thật là một đức tính cao quý có giá trị trong đời sống hằng ngày, nếu sau này các bạn lớn khôn có nhà cao cửa rộng, có quyền...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Công Hạnh Quan Âm

Ngày xửa ngày xưa, có một người trải qua vô lượng kiếp hành Bồ tát đạo vì lợi ích chúng sinh nên siêng năng, tinh tấn tu hành. Cứ ...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Sống Và Chết

Có một ông vua muốn được trường sinh bất tử nên đến cầu xin một nhà tâm linh chỉ cho cách sống không già, không chết. Nhà tâm linh...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Kết Nối Yêu Thương

Chúng ta thường phải biết rằng, cách thức cho quan trọng hơn là của cho; và ta nên cho cái cần câu hay là cho con cá? Cho con cá t...

0 : Comments Tweet this article!

Phật Pháp

Hạnh Kham Nhẫn

Đạo Phật dạy ta cần phải nhận diện và chuyển hóa cơn sân giận. Khi ta giận ai mình có thể nói cho đối phương biết ta đang bực tức,...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Chốn Sơn Bồng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Pháp Môn Niệm Phật

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Ngọn Nến Lung Linh

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Viên Giác Thiền Môn

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Máy Chùa Xưa

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Chú Lăng Nghiêm

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Chia Cơm Sẽ Áo

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Kinh Điển

Nẻo Đường Đời

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Quỹ Đạo Viên Giác

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Lễ Hoa Đăng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Trai Tăng Phật Đường

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Quan Âm Tôn Tượng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Kinh Phổ Môn

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Âm

Thích Ca Phật Đài

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Tìm Về Bến Giác

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Đạo Tràng Viên Giác

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!

Pháp Môn

Hội Hoa Đăng

Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate s...

0 : Comments Tweet this article!


Nghi Thức


Pháp Âm


Pháp Môn


Kinh Điển


Phật Pháp


Viên Giác