Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

参观须知

 • 开放参观时间:每日上午 7:00 – 11 : 00 至下午1:30 – 5 : 00
    (但是每个月观世音菩萨的庆祝活动没有关闭时间)
 • 请衣着整齐,勿穿着短裤或拖鞋。
 • 进入本寺请勿携带荤食或宠物(导盲犬除外)。勿吸烟、饮酒或嚼槟榔;并共同维 护寺院清洁,勿随意丢弃垃圾、烟蒂及吐痰。
 • 为维护来寺游客个人权益及人身安全,本寺全面禁止使用空拍机。
 • 为维护寺内行路安全,来寺游客之骑乘工具,含汽车、机车、脚踏车等,请勿驶入本寺园区。感谢慈悲配合!

 • 殿堂巡礼注意事项
 • . 为维护寺院宁静,殿堂内请保持肃静。静默参观,并请将手机调为振动。
 • 请勿携带食物、开水或饮料进入殿堂。
 • 恭敬法器、圣像,请勿触摸

地图

Thiền tông (42)

(1076 - 1141)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)Sư tên Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn (1076) tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, Sư cùng hai vị ấy sang Thiên…
(1093 - 1163)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)Sư họ Khương, tên Thông, gia thế đời đời làm Tăng quan, tinh thần quắc thước, tiếng nói trong thanh.Triều đình mở khoa thi về các kinh điển Đại thừa: Pháp Hoa, Bát Nhã, Sư đỗ Giáp khoa (thủ khoa). Sư tìm đến chùa…
(? - 1140)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)Sư họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật, quê làng Tây Kết, dòng dõi Nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thuở nhỏ Sư đã có tư thái khác thường. Có một vị tăng lạ khen: “Đứa bé nầy cốt tướng phi…
(? - 1134)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông)Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh lại hiểu tột Tam học.Ban đầu, Sư đến chùa Kiết Tường tham vấn với Thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ. Sau, Sư đến…
(1052 - 1096)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Nguyễn tên Trường, quê ở Lũng Chiền làng An Cách. Thân phụ là Hoài Tố làm chức Trung Thơ Viên Ngoại Lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm Thái tử, triều đình có chọn con em của các…
(1019 - 1088)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông)Sư họ Đàm, tên Khí, quê ở Tư Lý làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ Sư họ Cù, khi chưa lấy chồng nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm, bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có…
第1页 共7页